FOR ROMANIA CITIZENS - NEW ZEALAND Government of New Zealand Electronic Travel Authority NZeTA

Travel Services December 25, 2023 593

Description

Cea mai simplă și convenabilă metodă de a finaliza aplicația online New Zealand Electronic Travel Authority sau NZeTA este să scoți câteva minute și să completezi pe site. Sunt necesare doar câteva informații de bază, cum ar fi numele dvs., detaliile pașaportului, sănătatea și datele de sosire. Puteți fie să ne trimiteți un e-mail, fie să încărcați cea mai recentă fotografie a feței. Puteți face fotografii cu telefonul mobil dvs. sau al membrilor familiei dvs. Fotografia nu trebuie să fie foarte specifică, deoarece ne vom ocupa de ajustarea fotografiei dvs. pentru ca aceasta să fie acceptată de ofițerii de imigrare. Guvernul Noii Zeelande preferă să aplicați Visa pentru Noua Zeelandă online folosind formularul de cerere NZeTA. Trebuie să efectuați plata folosind un card de debit sau de credit online, după ce completați un scurt formular de cerere online. Când plătiți taxele pentru a intra în Noua Zeelandă, plătiți deja taxa pentru vizitatori internaționali, care este deja inclusă. Cum ați primi o Autoritate de călătorie electronică din NZ sau NZeTA aprobată pentru Noua Zeelandă. Ori de câte ori ați terminat aplicația online NZeTA, aprobarea fila vă va fi transmisă prin e-mail în 72 de ore sau mai puțin. Uneori poate dura mai mult din cauza verificărilor antecedentelor. NZeTA sau New Zealand Visa Online va fi conectat la numărul de pașaport folosit pentru a completa formularul de cerere NZETA. În momentul în care viza este verificată la controlul de imigrare și la frontieră de la aeroport, aprobarea vizei va fi revizuită de către ofițer. Este imperativ să luați e-mailul de aprobare sau să imprimați pe hârtie. Nu este nevoie să vizitați Ambasada în nicio etapă sau să obțineți ștampila fizică pe pașaport. 191 de țări sunt eligibile să vină pe calea marii și 60 de țări sunt eligibile să vină pe calea aerului. Toate țările sunt eligibile pentru Tranzit prin Aeroportul Internațional Auckland. Următoarele țări sunt eligibile pentru a veni în Noua Zeelandă prin aer folosind metoda NZeTA sau NZ Visa Online, Franța, Estonia, Grecia, Germania, Suedia, Portugalia, Regatul Unit, Slovenia, Danemarca, Letonia, Malta, Ungaria, Lituania, Spania, Irlanda , Luxemburg, Slovacia, Italia, Croația, Polonia, Țările de Jos, Bulgaria, Belgia, Cipru, Cehia, Austria, Finlanda și România.  The most simple and convenient method to finish the New Zealand Electronic Travel Authority or NZeTA online applicationis to take out a couple of minutes and fill on the website. Only a little bit of basic information is required like your name, passport details, health and arrival dates. You can either email us or upload your latest face photo. You can take photo with your or your family members mobile phone. Photo doesn't have to be very specific because we will take care of adjusting your photo for it to be acceptable by the immigration officers.New Zealand Government prefers you to apply New Zealand Visa Online using NZeTA Application form. You need to make payment using a debit or credit card online after completing a short application form online. When you pay the fees to enter New Zealand, you are already paying for International Visitor Levy which is already included. How would you received an approved NZ Electronic Travel Authority or NZeTA for New Zealand. Whenever you have finished the NZeTA online application, the fila approval will be conveyed to you by email in 72 hours or less. Sometimes it can take longer due to background checks.The NZeTA or New Zealand Visa Online will be connected to the passport number used to fill the NZETA Application Form. At the point when the visa is checked at immigration and border control at the airport, the visa approval will be reviewed by the officer. It is imperative that you take the email of approval or print in paper. There is no need to visit Embassy at any stage or get physical stamp on the passport. 191 countries are eligible to come by Seas and 60 countries are eligible to come by Air. All countries are eligible to Transit by Auckland International Airport. The following countries are Eligible for coming to New Zealand by Air using NZeTA or NZ Visa Online method, France, Estonia, Greece, Germany, Sweden, Portugal, United Kingdom, Slovenia, Denmark, Latvia, Malta, Hungary, Lithuania, Spain, Ireland, Luxembourg, Slovakia, Italy, Croatia, Poland, Netherlands, Bulgaria, Belgium, Cyprus, Czech, Austria, Finland and Romania Citizens. 
Address : Şoseaua Pavel D. Kiseleff 6, București 011346, Romania  


Phone : +40 21 222 3170  


Email : info@newzealand-visas.org  


Website : https://www.new-zealand-visa.org/ro/visa/  


 


Business Hours : 24/7/365Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest